JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

Obchodní právo…

V oblasti obchodního práva zajišťujeme veškeré právní služby vztahující se k obchodním korporacím, vztahům mezi členy obchodních společností a další práva a povinnosti v souvislosti s podnikatelskou činností.

Zajistíme pro Vás zejména:

  • založení obchodní společnosti nebo družstva – zajistíme pro vás komplexní servis při zakládání a vzniku obchodní společnosti nebo družstva, včetně veškeré potřebné dokumentace a zápis do obchodního rejstříku,
  • změny v obchodních korporacích – zabezpečíme kompletní právní poradenství a přípravu potřebné dokumentace při změnách struktury obchodní korporace, včetně realizace valných hromad. Zajistíme veškerou potřebnou asistenci pro fungování Vaší obchodní korporace,
  • poradenství a řešení sporů – provedeme právní analýzu Vašeho sporu a budeme Vás zastupovat v soudním řízení, jakož i v rozhodčím, insolvenčním, exekučním řízení či při mimosoudním řešení sporu,
  • vymáhání pohledávek – zajistíme přípravu předžalobní výzvy k plnění, sepis dohody o uznání dluhu či dohodu o plnění ve splátkách a splátkový kalendář. V případě, že tyto prostředky selžou, připravíme pro Vás žalobní návrh a budeme vás zastupovat v řízení před příslušným orgánem. Zastoupíme Vás také v případě, že se Váš dlužník dostal do insolvence či je proti němu vedena exekuce.