JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

Trestní právo…

Nabízíme Vám naše bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti trestního práva.
Poskytujeme všeobecné poradenství a právní služby v oblasti trestního práva, především Vám však můžeme nabídnout, že pro Vás:

  • zajistíme kompletní obhajobu v trestním řízení, a to jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudy všech stupňů, včetně zastoupení při vazebním zasedání
  • doprovodíme Vás při podání vysvětlení nebo při výslechu,
  • sepíšeme pro Vás potřebná podání v trestním řízení – trestní oznámení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody, stížnost proti zahájení trestního stíhání, odvolání, dovolání k Nejvyššímu soudu, ústavní stížnost, návrh na prominutí zbytku trestu,
  • připravíme dohody o vině a trestu,
  • zastoupíme poškozené trestným činem v trestním řízení při uplatnění náhrady škody, zadostiučinění za nemajetkovou újmu a vydání bezdůvodného obohacení
  • zastoupíme zúčastněné osoby v trestním řízení,