JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

PRÁVO ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ…

Pro poskytovatele služeb elektronických komunikací

  • nabízíme kompletní služby právního poradenství při orientaci ve spletité problematice zákona o elektronických komunikacích.
  • Vytvoříme nebo provedeme pro Vás revizi jednotlivých smluv při obchodním styku poskytovatelů služeb elektronických komunikací se zákazníky i s Vašimi dodavateli nebo vlastníky nemovitostí, včetně smluv o zřízení věcného břemene.
  • Poradíme Vám při sjednávání rámcových smluv s operátory. Vytvoříme nebo připravíme pro Vás na míru revizi všeobecných obchodních podmínek.
  • Zastoupíme Vás ve sporech se zákazníky o úhradu dlužných cen za poskytnuté služby elektronických komunikací.
  • Zastoupíme Vás rovněž ve správním řízení před Českým telekomunikačním úřadem či v řízení před soudem a jiným orgánem veřejné moci.
  • Poradíme Vám a připravíme nebo provedeme revizi dokumentů v oblasti ochrany osobních údajů či provozních a lokalizačních údajů.

Pro zákazníky poskytovatelů služeb elektronických komunikací nabízíme

  • poradenství a zastoupení v řízení o úhradu cen služeb elektronických komunikací.
  • Zastoupíme Vás při jednání o uplatnění vad poskytování služeb elektronických komunikací a případně v řízení o uplatnění nároku z těchto vad před Českým telekomunikačním úřadem či soudy.