JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

Stavební právo…

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na oblast právního poradenství v oblasti stavebnictví. Zabýváme se jak stavebnictvím v oblasti práva soukromého, tak také v oblasti práva veřejného.

Nabízíme tedy 

  • vypracování návrhů smluv o dílo ve stavebnictví a vyjednávání o jejich obsahu s Vašimi partnery,
  • příprava návrhů kupní smluv a projektových smluv,
  • řešení sporů v oblasti výstavby a zastupování v soudních řízeníchtýkajících se výstavby,
  • právní poradenství v související právní problematice týkající se nemovitostí.

V oblasti stavebního práva veřejného nabízíme:

  • právní poradenství při výkladu stavebního zákona a souvisejících předpisů,
  • poradenství a příprava dokumentace pro přípravu a realizaci stavby,
  • zastupování v řízení o územním plánování, v územním a stavebním řízení před orgány státní správy,
  • zastupování ve správním soudnictví,