JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ…

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

Zajistíme pro Vás:

 • dokumentaci v oblasti OOÚ
  • vzorové provozní dokumenty,
  • analýza prevence a rizik,
  • bezpečnostní směrnice
  • plány pro řízení bezpečnostních incidentů
 • audity a analýzy stavu OOÚ
  • celkový vstupní audit
  • audit dodavatelů
  • periodické audity
 • poradenství v oblasti OOÚ
  • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
  • poradenství při výkladu nařízení GDPR, zákona o zpracování osobních údajů, stanovisek orgánů a jejich aplikaci v praxi
  • zastupování v řízení před kontrolními orgány a s dozorovým úřadem
 • příprava a revize dokumentace
  • vypracování a revize všech smluv organizace v souladu s předpisy OOÚ
  • vypracování a revize vnitřní provozní dokumentace (etický kodex, kodex ochrany osobních údajů, spisový řád, skartační řád, apod.)
 • školení zaměstnanců a spolupracovníků v oblasti OOÚ