Mgr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář


PRÁVO MEZINÁRODNÍ DOPRAVY…


Naše advokátní kancelář Vám nabízí kompletní poradenství v oblasti zasilatelství, vnitrostátní a mezinárodní silniční, námořní či letecké dopravy.

Pro dopravce v mezinárodní i vnitrostátní silniční přepravě nabízíme

 

  • zejména poradenství, přípravu a revizi smluv při provozování silniční dopravy, zasilatelské smlouvy, smlouvy o přepravě věci, smlouvy o nájmu dopravního prostředku či smlouvy o provozu dopravního prostředku.
  • Nabízíme rovněž poradenství ve věci právních vztahů z přepravních služeb podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě (CMR) a poradenství k listinám užívaným při mezinárodní silniční nákladní přepravě.
  • Přepravcům dále nabízíme právní poradenství a zastoupení v řízení před správními orgány zejména ve věcech týkajících se zákona o silniční dopravě a zastoupení v řízení o správních deliktech spadajících do působnosti dopravního úřadu a ministerstva dopravy.

 

Přepravcům i jejich zákazníkům dále nabízíme také

  • poradenství v právních vztazích v oblasti osobní a nákladní železniční přepravy, včetně úmluv CIM, CIV A COTIF a v oblasti námořní a kontejnerové přepravy,
  • poradenství a zastoupení ve sporech z odpovědnosti dopravce za škodu vzniklou při osobní nebo nákladní železniční přepravě a námořní a kontejnerové nákladní přepravě,
  • vymáhání pohledávek z přepravních služeb a z
  • zastoupení při reklamaci vad vzniklých při přepravě, včetně zastoupení před příslušným soudním nebo rozhodčím orgánem.

Naše advokátní kancelář se rovněž specializuje na poradenství při vymáhání nároků z odpovědnosti leteckého přepravce za škodu způsobenou usmrcením nebo poškozením zdraví cestujícího, ztrátou či poškozením zavazadla či nákladu nebo zpožděním zavazadla či nákladu při přepravě a nároků cestujících při zpoždění nebo zrušení letu, včetně zastoupení v řízení před soudním nebo rozhodčím orgánem.
 


© Mgr. Tomáš Průša - Advokátní kancelář Průša
©2016 Code by Slavik.biz


TOPlist